SK, CZ
 

Podmienky používania


Užívatelia sms-platby.eu portálu musia prijať nasledovné podmienky používania. Podmienky používania nemajú za úlohu
obmedzovať užívateľov v podnikaní, musia však zohľadniť obmedzenia vyplývajúce zo súčasnej platnej legislatívy a dobrých mravov.

1. Užívatelia sa zaväzujú, že nebudú spoplatňovať žiaden obsah, ktorý porušuje zákon.
Ide najmä o nelegálnu pornografiu, propagáciu rasovej neznášanlivosti a strán so zakázanou činnosťou.

2. Portál nesmie byť využívaný k spoplatňovaniu lotérií a hazardných hier.

3. Užívatelia sa zaväzujú, že ich poskytovaný obsah neporušuje autorské práva a k prevádzke portálu so svojím obsahom majú všetky zákonné náležitosti.  

4. Na požiadanie musia zákazníkom vydať daňový doklad v zmysle zákona.

5. Užívateľ portálu musí dosiahnuť vek plnoletosti podľa zákonov príslušnej krajiny, v ktorej a zároveň, z ktorej podniká.

6. Užívatelia budú zákazníkov korektne informovať o poskytovanej službe a zaväzujú sa uverejniť nasledovné informácie:
 • ako majú so službou zákazníci nakladať, 
 • koncová cena služby s DPH,
 • obmedzenia súvisiace s využívaním služby,
 • korektné údaje helpdesku, v pracovných dňoch musia byť dostupné od 9:00 - 17:00 hod.,
 • informácie o poskytovateľovi služby,
 • presné informácie, čo služba obsahuje.
   Užívateľ sa zaväzuje, že nebude zákazníkom zobrazovať žiadne informácie, ktoré by ich mohli uviesť do omylu. 

7. Užívatelia sú si vedomí, že pokiaľ budú porušovať zákony krajiny, v ktorej diela šíria, môžu byť vystavení trestnému stíhaniu.

8. Užívatelia nebudú v žiadnom prípade a za žiadnych podmienok ponúkať nasledovný obsah:
 • diela, ku ktorým nemajú autorské práva,
 • sex s neplnoletými, incest, sex so zvieratami, sex s praktikami mučenia a násilia, obchodovanie s ľuďmi za účelom sexu, nekrofíliu, zobrazovanie ľudských exkrementov,
  krvi, ľudských ostatkov, sex s ponižovaním ľudskej dôstojnosti alebo rasy,
 • drog, zakázaných podporných prostriedkov, liekov, zakázaných chemických látok a zlúčenín,
 • zbraní, rukojemníkov, vrážd, znásilnení,
 • iných praktík, chovania alebo predaja resp. činností, ktoré podliehajú trestnému stíhaniu.
9. Užívatelia akceptujú, že prevádzkovateľ sms-platby.eu môže danú službu zrušiť alebo pozastaviť.

10. Užívatelia budú dodržiavať reklamačné podmienky príslušnej krajiny.

11. Ak ste podnikateľ z českej republiky musíte sa zaregistrovať na DPH. Táto registrácia je iba pre prijímanie alebo poskytovanie služby v rámci EU. V Českej republike nebudete vystupovať ako platca.
 
 
 
            Home  sms platby  Registrácia  sms platby  Hladiny    FAQ    Príklady    Podmienky používania    Obchodné podmienky    Provízie    KontaktCopyright ©2008 sms-platby.eu. Všetky práva vyhradené
Ceny sú prepočítané podľa konverzného kurzu 1 € = 30.1260,- Sk